Kategorie
Značky
  Informace pro zákazníky
   Nenalezeny žádné produkty.

   Menu
   P
   Porovnat

   Reklamace

   Reklamace

   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

   Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě https://eshop.biomacenenergy.cz a kupující na něj uplatnil právo z vadného plnění či jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu https://eshop.biomacenergy.cz. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, daňový doklad-paragon, dodací list) nebo záruční list a předávací protokol.

   DOBA NA UPLATNĚNÍ ZÁKONNÉHO PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

   Kupující může uplatnit práva z vadného plnění v délce 24 měsíců. Tato doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V případě dodání zboží spolu s montáží, záruční doba začíná běžet předáním zboží po montáži.

   Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V případě dodání zboží spolu s montáží, záruční doba začíná běžet předáním zboží po montáži. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena, poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.


    

   PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

   Nepřevzetí zásilky
   Pokud Vám zásilka dojde poškozená – otevřená, poškozený obal, promáčený obal apod., nepřebírejte ji. Vyžádejte si od dopravce sepsání škodného protokolu o shledané závadě. Zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě a sepsání protokolu nám prosím oznamte, abychom se mohli domluvit na dalším postupu.

   Reklamace poškození zboží během přepravy
   V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u dodavatele pokud možno ihned. V případě České pošty můžete uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce do 2 pracovních dnů od převzetí. Česká pošta nepřijme reklamaci, pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání. V případě PPL a DPD je lhůta, během které můžete nahlásit případné závady, třídenní. V obou případech je nutné zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Zároveň nás prosím kontaktujte e-mailem, abychom mohli přispět k rychlému vyřešení situace.

   Kontrola dodaného zboží
   Po převzetí zásilky zkontrolujte, zda dodané zboží odpovídá Vaší objednávce. V případě, že zboží přijde nekompletní či chybně vyexpedované, neprodleně nás informujte e-mailem. Převzetím poškozeného zboží přechází na kupujícího zodpovědnost. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti.

   REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

   Dokladem k uplatnění záruky je především prodejní doklad – faktura nebo záruční list, v případě dodání zboží spolu s montáží, předávací protokol. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

   Reklamace
   Práva z vadného plnění - prodávající odpovídá, že zboží v době prodeje je bez vad. Kupující je oprávněn reklamovat vadu, která byla v době převzetí (nemusí být v době převzetí patrná, může se projevit později).

   Záruka za jakost - v případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

   Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci
   Zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci.

   V případě reklamace zařízení vyžadující odbornou montáž bude při reklamaci záležet na tom, jestli bylo zařízení instalováno prodávajícím nebo cizí společností nebo osobou. V případě reklamace zařízení instalovaném cizí společností nebo osobou, prodávající nedrží záruku za montáž zařízení a ani za poruchy zařízení způsobené chybnou montáží zařízení. Při uplatnění reklamace musí kupující doložit k reklamovanému zboží zejména originál nebo kopii vydaného záručního listu a předávacího protokolu. Nepředloží-li kupující v okamžiku reklamace záruční list a předávací protokol, je povinen prokázat své právo k reklamované věci, stejně jako skutečnost, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a dobu, kdy k zakoupení zboží, případně jeho převzetí došlo. Servisní interval pro každé zařízení je uvedený v předávacím protokolu. Servisní úkony nejsou součástí záruky k zařízení.

   Postup reklamace
   Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě https://eshop.biomacenergy.cz, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (faktura, záruční list) a podrobným popisem závady na adresu firmy. V případě reklamace namontovaného zboží zákazník informuje o reklamaci prodávajícího na tel.čísle +420 777 154 691 nebo emailem na adresu info@biomacenergy.cz s podrobným popisem závady. Prodávající dohodne s kupujícím další postup reklamace. Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

   Vyřízení reklamace
   Dodavatel, servisní středisko nebo v případě namontovaného zboží oprávněný servisní technik posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. V případě reklamace zboží bez montáže bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.


   Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě, získáte na e-mailové adrese: info@biomacenergy.cz.

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný